Arvot Organisaatiossa

Arvot organisaatiossa

Arvot näkyvät organisaatioiden tavassa toimia ja ne määrittelevät organisaatiota yllättävän paljon. Aidot arvot eivät ole latteuksia, vaan ne näkyvät jokapäiväisinä tekoina - jokaisen tekoina organisaatiossa. Jos arvoja ei ole suoraan määritelty, näkyvät ne silti arjessa. Karisma tarjoaa kolmea erilaista ja toisiaan tukevaa valmennuspakettia arvojen käsittelyyn.
Fasilitointi

Fasilitointi

Fasilitaattorin avulla ryhmä oppii puhumaan, näkemään ja luomaan yhteistä ymmärrystä – entistä paremmin. Fasilitointi on yksinkertaisuudessaan arkisen osaamisen jakamista. Sanan alkuperä…