Toiminnalliset Menetelmät

Erottuvuuden Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä organisaation positiiviseen erottumiseen toisista organisaatioista.

Erottuminen toisista positiivisessa mielessä on tämän päivän menestymisen edellytys. Hyvät tuotteet ja palvelut antavat pohjan onnistumiselle, jonka erinomainen palvelu oikein suunnitellussa toimintaympäristössä kruunaa. Asiakkaat kohtaavat tämän päivän palveluiden tarjoajat monissa eri tilanteissa ja näiden kaikkien tulee olla organisaation hallussa parhain mahdollisin tavoin.

Erottumiseen antaa välineitä Karisman Erottuvuuden Avaimet -palveluperheen kokonaisuudet.

draamamenetelmätToiminnalliset menetelmät ammentavat draamasta ja teatterista  – unohtamatta fasilitointia

Toiminnalliset menetelmät sisältävät nimensä mukaisesti toimintaa. Siinä kaikki läsnäolija ovat aktiivisia toimijoita ja vaikuttavat omalla toiminnallaan käsiteltävän aiheen kulkuun ja ennen kaikkea lopputulokseen.

Toiminnallisuus voi olla palveluiden tai tuotteiden toimivuuden tutkimista niiden käyttäjien näkökulmasta. Se voi olla organisaatioiden toiminnan ja ihmisten vuorovaikutuksen tai johtamisen tutkimista, työstämistä ja jalostamista.

Menetelminä esimerkiksi muotoilupelit, toiminnalliset ryhmätyöt kuten fasilitoidut tilaisuudet tai teatterilähtöiset menetelmät. Lue esimerkiksi Rehtipelistä.

Teatteri on ollut kautta aikain vaikuttava media. Se on naurattanut, itkettänyt, laittanut ajattelemaan ja ennen kaikkea se on vaikuttanut ihmisten tapaan ajatella.

draamatyöpajaTänä päivänä teatterista ammennetaan keinoja myös organisaatioiden kehittämiseen.

Kun erilaiset tilanteet tuodaan näkyväksi, ne koskettavat paljon vaikuttavammin kuin vaikkapa luentomainen lähestymistapa. Asia muuttuu läheisemmäksi, kun siinä on jokapäiväisestä elämästä tuttuja elementtejä. Usein tutut asiat on kuitenkin valmisteluvaiheessa etäännytetty, jotta kipeitäkin asioita voidaan käsitellä yhteistön jäsenten kesken.

Yhteistyössä kanssamme organisaatioita kehittämässä ovat ArtSense Oy ja Höyhentämö.

ArtSensen erikoisosaamisaluetta on syväluotaava työyhteisövalmennus organisaatioille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa ja vaikuttavuutta henkilöstön kehittämiseen. Forumteatteri Forte täydentää ArtSensen palvelukonseptia.

Höyhentämön Walkabout Team tarjoaa työyhteistön kehittämis- ja virkistämispäivään pelillisen elämyksen ja roolien kautta mahdollisuuksia keskinäisen kommunikaation, uusien näkökulmien, tiimityön ja luovan ajattelun kehittämiseen.

Toiminnalliset menetelmät ovat myös ottaneet askeleen käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhtenä muotona.

Sen keinoin voidaan organisaatioista kerätä arvokasta käyttäjätietoa toiminnan kehittämiseksi! Olemme mm. suunnitelleet ja toteuttaneet kansainvälisen yrityksen Suomen tytäryhtiölle 500 vieraan tilaisuudessa draamasession, jossa käsiteltiin yhtiön hyviä käytänteitä.

Kiinnostuitko draaman käyttämisestä omassa organisaatiossasi? Tai muista toiminnallisista menetelmistä? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää.