Kulttuurialan Tutkinnot

Osaamisen Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä yksilön oman osaamisen kehittämiseen.

Uskomme monelle tuttuun mestari-kisälli -asetelmaan ja ennen kaikkea verkoston voimaan, jossa asioista keskustellaan ja opitaan toisten kokemuksesta. Parhaiten asiat oppii tekemällä. Ja usein ne oppii silloin vieläkin paremmin, kun saa opastusta kokeneelta ammattilaiselta. Koulutuksissamme on tärkeää, että puhutaan asioista selkeillä ja ymmärrettävillä termeillä ja jätetään käsitejargonit teoriakirjojen lukuhetkiin.

Käytämme koulutustilanteissa paljon interaktiivisia ryhmätyömenetelmiä elävöittämään tiukkaa asiaa.

SYKETTÄ MENESTYMISEEN TUTKINNON KAUTTA!
Kulttuurialan yrittäjän ammattitutkinto ja ohjausalan tutkinto yrittäjälle.

Kohderyhmä: kultturisilla aloilla työskentelevät

Koulutuksessa huomioidaan erityisesti muusikkona tai muussa luovan alan työssä toimivien yksinyrittäjien, toiminimiyrittäjien ja yrittäjäksi lähtemistä suunnitelevien eritystarpeet. Tässä kokonaisuudessa voit suuntautua joko yrittäjän ammattitutkintoon tai ohjausalan tutkintoon.

Yrittäjän ammattitutkinnon suuntaus sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella oleville että niille, jotka haluavat kehittää ja päivittää liikeideaansa. Tavoitteena on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ja syventäminen. Tutkinto koostuu kolmesta osasta, joissa pakollisessa keskitytään yritystoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Valinnaisia osia ovat tuotteistaminen, myynti ja markkinointi, tuotannon hallinta tai valintasi mukaan yksi osa jotain toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lähipäivien asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat kokeneet yrittäjät ja luovan alan toimijat, rahoitus- ja verotuksen ammattilaiset sekä laki- ja sopimusalan erikoisasiantuntijat. Lisäksi opiskelijat pääsevat jakamaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan toistensa kanssa monipuolisissa toiminnallisissa työpajoissa. Koulutuksessa painotetaan paljon toiminnallisia menetelmiä ja kaikki tehtävät kohdistuvat jokaisen opiskelijan omaan toimintaan itsensä työllistämisessä yrittäjänäkökulman kautta.

Ohjausalan tutkinnon suuntaus on perustutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden kaikille aloille ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Tutkinnossa opiskellaan ohjaajuutta, ohjauksen menetelmiä ja ohjausta eri toimintaympäristöissä. Koulutuksessa on osia yrittäjän ammattitutkinnosta.

Koulutusaika: Tämän hetkisen tiedon mukaan koulutus alkaa joulukuussa 2017.
Koulutuksen ensimmäinen info oli 11.9.2017 Helsingissä Suomen Muusikkojen Liiton tiloissa.

Lähipäiviä on yhteensä 14 päivää noin kolmen-neljän viikon välein. Koulutusohjelma pituus kokonaisuudessaa on riippuvainen opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelmasta. Mikäli opiskelija osallistuu kaikkiin tietopuolisen koulutuksen lähipäiviin ja työstää samaan aikaan tutkintoaineistoaan on valmistumisajankohta joulukuu 2018.

Hakuaika: jatkettu hakuaika on 15.10.2017 saakka!

Kuka voi opiskella tässä koulutusohjelmassa?
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka suoritetaan muun työn ohessa ja työssä oppimisella on erityisen merkittävä osuus opinnoissa. Lähipäiviä on keskimäärin yksi kuukaudessa.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus sopii kaikille, jotka työskentelevät oman yrityksensä tai toiminimensä kautta. Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja tai yritys käyttää toiminnassaan, elinkeinotoimintaa harjoittaessaan. Koulutuksen ajaksi saat oman mentorin. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä. Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus tehdessään oppisopimuksen sopimusta koulutuksen järjestäjän kanssa (ennen ensimmäistä lähiopintopäivää).

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Muusikkojen Liiton ja Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa. Keuda vastaa koulutuksen tutkintotilaisuuksista.

Kustannukset: Oppisopimuskoulutuksesta opiskelija maksaa koulutuskokonaisuudesta vain tutkintomaksun 58€.

MITEN HAETAAN?
Mikäli olet kiinnostunut tästä koulutuksesta voit täyttää hakulomakkeen tästä:

a) YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

b) OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Täyttöohje: 

  1. Klikkaa yllä olevasta linkistä lomake auki
  2. Täytä ensimmäiselle sivulle perustiedot itsestäsi
  3. Toisella sivulla kysytään koulutustietoja ja lisätietoja kohtaan kirjoita ” kulttuurialan oppisopimus” ja joko  yrittäjän ammattitutkinto tai ohjausalan perustutkinto
  4. Kolmannella sivulla kysytään yrityksesi tiedot, yhteyshenkilösi on Karisma ja työpaikkakouluttaja kohtaan voit kirjoittaa ” mentoripankki”

Tai lisätietoja kysyäksesi täytä tästä linkistä yhteystietolomake ja kirjoita siihen kysymyksesi.

Tulostettava tutkinnon esite tästä: SYKETTÄ MENESTYMISEEN TUTKINNON KAUTTA

Koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin näyttötutkinnon perusteisiin:
Yrittäjän ammattitutkinto

Ohjausalan ammattitutkinto on uusi kokonaisuus. Mikäli olet siitä kiinnostunut, lähetä kysely oheisen yhteystietolomakkeen kautta.