Eveliina LindellEveliina puhuu tuottavuudesta positiiviseen sävyyn ja tarjoaa uusia ajatusmalleja, joiden avulla oman työn hallinta tuntuu mielekkäältä ja mielenkiintoiselta.

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen ovat moniulotteisia prosesseja ja toimintatapoja sanoo Eveliina. Monesti kyse on pienten oivalluksien ja aiemmin opittujen toimintatapojen yhdistelmästä. Eveliina hallitseekin suuret kokonaisuudet, mutta myös yksityiskohdat. Hän korostaa, että toimiva järjestys on dynaaminen prosessi, jossa on otettu huomioon asioiden käyttö ja huolto.

Eveliinan mukaan järjestyksen tai epäjärjestyksen havainnointi on kuin organisaation maantiedettä, jossa asioiden ja tavaroiden sijainnille on aina olemassa jokin syy.

Tänä päivänä tietotyöläiset saavat päättää oman työnsä tekemisen järjestyksestä, mutta monikaan meistä ei ole koulussa päässyt opiskelemaan aikasuunnittelua tai muita tärkeitä taitoja, joita nykyaikana työelämässä vaaditaan. Lisääntyvä tietotulva ja joka paikkaan seuraava langaton yhteys vaikeuttavat keskittymistä olennaisiin työtehtäviin. Eveliinan valmennuksissa puhutaan tuottavuudesta postiiviseen sävyyn ja tarjotaan uusia ajatusmalleja, joiden avulla oman työn hallinta tuntuu mielekkäältä ja mielenkiintoiselta.

Eveliinan tapaat varmimmin mikäli yhteistyösi Karisman kanssa liittyy näihin osa-alueisiin:

  • ajanhallinta
  • oman työn johtaminen ja organisointi

Eveliinan koulutustaustaa: FM, ammattijärjestäjä, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja