Fasilitointia

Mitä fasilitointi on, mitä fasilitaattori tekee, miksi fasilitaattoria kannattaa käyttää?

Fasilitointi on sanana monelle vieras. Siksi on hyvä vähän avata mistä on kysymys.

Mitä fasilitointi on?

Se on lyhyesti sanottuna ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. Sanan alkuperä tulee latinankielen sanasta ”facil”, joka tarkoittaa helppoa.

Mitä fasilitaattori tekee?

– Fasilitaattori on ryhmän ohjaaja, joka huolehtii ryhmän toiminnan etenemisestä suunnitelman mukaan. Hänen ohjauksessaan toiminnalla on selvä fokus ja ohjauksessa päästään selkeästi kohti toiminnallista lopputulosta. Fasilitaattorilla on käytössään paljon erilaisia ryhmätoimintaa tukevia menetelmiä, joista hän valitsee parhaan tai parhaat yhdistelmät juuri kyseisen organisaation tarpeisiin. Session perään osallistuvat ovat keskittyneet näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään entistä paremmin.

Miksi fasilitaattoria kannattaa käyttää?

– Usein fasilitaattori varsinaisen ryhmän ulkopuolisena jäsenenä pystyy neutraaliutensa ansiosta ohjaamaan ryhmän keskittymään oleelliseen asiaan ja näin työskentelyn fokus pysyy koossa. Hänellä on myös kokemusta useista eri ryhmistä ja laaja kokemus menetelmistä. Fasilitaattori aloittaa sessiot aina ryhmäytymismenetelmillä, joilla ryhmän huomio saadaan parhain mahdollisin keinoin juuri siihen hetkeen