Asiapuhunta Kuntoon -verkkokurssi

Asiapuhunta kuntoon -verkkokurssi

Hyvän asiapuhunnan taidon avulla rakennat itsestäsi asiantuntevan ja vakuuttavan puhujan, jota halutaan kuunnella loppuun asti. Olipa sitten kuulijana asiakkaasi, työkaverisi tai sidosryhmien edustajat. Verkkokurssilla työstät oppeja omassa tahdissasi ja voit tarvittaessa kerrata kurssiaineistoa useamman kerran.
Lue lisää...
Kulttuurialan Tutkinnot

Kulttuurialan tutkinnot

Osaamisen Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä yksilön oman osaamisen kehittämiseen. Uskomme monelle tuttuun mestari-kisälli -asetelmaan ja ennen kaikkea verkoston voimaan, jossa asioista keskustellaan ja opitaan toisten…

Lue lisää...
Rehtipeli – Pelaamalla Tärkeät Asiat Esille

Rehtipeli – pelaamalla tärkeät asiat esille

Työyhteistöä kehittävät pelit ovat turvallinen tapa käsitellä hankaliakin asioita vuorovaikutuksellisesti ja osallistujia aktivoiden.
Lue lisää...
Fasilitointi

Fasilitointi

Fasilitaattorin avulla ryhmä oppii puhumaan, näkemään ja luomaan yhteistä ymmärrystä – entistä paremmin. Fasilitointi on yksinkertaisuudessaan arkisen osaamisen jakamista. Sanan alkuperä tulee latinankielen sanasta ”facil”, joka tarkoittaa helppoa. Kaikissa…

Lue lisää...
Puheviestintä Yrityksen Sisällä Ja Ulkona

Puheviestintä yrityksen sisällä ja ulkona

Puheviestinnän valmennukset ovat sinulle, joka myyt, vaikutat, motivoit, neuvot ja neuvottelet.
Lue lisää...
Työn Hallinta Tuottavuuden Avaimena

Työn hallinta tuottavuuden avaimena

Valmennuksen jälkeen hallinnan tunteesi lisääntyy ja sinulle on selkeämpää hahmottaa mihin aikaa milloinkin käyttää ja kuinka pysyä suunnitelmissa arjen keskellä.
Lue lisää...
Tutkimus Ja Kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen

Mysteerinen toiminta on tarpeen silloin, kun haluat tietää todellisen tilanteen palvelussasi: kuinka kaikki toimii silloin, kun kukaan vähiten osaa odottaa tarkkailevia silmäpareja.
Lue lisää...
Design Management

Design Management

Design Management eli DeM on kokonaisvaltaista yrityskuvan hallintaa, jossa eri osa-alueita johdetaan muotoilun avulla. Painotus on yhtenäisesti viestittävän yrityskuvan rakentamisessa, joka jokaisella yrityksellä on oltava hallinnassa, olet sitten mikroyrittäjä tai vastuussa konsernista.
Lue lisää...
Arvot Organisaatiossa

Arvot organisaatiossa

Arvot näkyvät organisaatioiden tavassa toimia ja ne määrittelevät organisaatiota yllättävän paljon. Aidot arvot eivät ole latteuksia, vaan ne näkyvät jokapäiväisinä tekoina - jokaisen tekoina organisaatiossa. Jos arvoja ei ole suoraan määritelty, näkyvät ne silti arjessa. Karisma tarjoaa kolmea erilaista ja toisiaan tukevaa valmennuspakettia arvojen käsittelyyn.
Lue lisää...
Businessneuvonta – Yksilöcoaching

Businessneuvonta – yksilöcoaching

Businessneuvonta - yksilöcoaching on tarkoitettu organisaation ylimälle johdolle ja esimiehille sekä yrittäjille. Businessneuvonta jakautuu viiteen näkökulmaan: talous ja liiketoiminta, tuotteet ja palvelut, myynti ja markkinointi, henkilöstöjohtaminen ja yrittäjäpersoona.
Lue lisää...
Yrittäjyystsemppaus

Yrittäjyystsemppaus

Yrittäjyystsemppauksissa pohditaan yrittäjyyden imua ja sen haasteita. Kokonaisuus on hyvä yrittäyyttä pohtivalle tai juuri yrittäjäksi lähteneelle.
Lue lisää...
Toiminnalliset Menetelmät

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnalliset menetelmät sisältävät nimensä mukaisesti toimintaa. Siinä kaikki läsnäolija ovat aktiivisia toimijoita ja vaikuttavat omalla toiminnallaan käsiteltävän aiheen kulkuun ja ennen kaikkea lopputulokseen. Toiminnallisuus voi olla palveluiden tai tuotteiden toimivuuden tutkimista niiden käyttäjien näkökulmasta. Se voi olla organisaatioiden toiminnan ja ihmisten vuorovaikutuksen tai johtamisen tutkimista, työstämistä ja jalostamista.
Lue lisää...
Tapahtumamarkkinoinnin Täsmäisku

Tapahtumamarkkinoinnin täsmäisku

Ota hyödyksesi kokeneen tapahtumamarkkinointiyrittäjän tieto-taitoa!
Lue lisää...
Yrittäjyysmentorointi

Yrittäjyysmentorointi

Kokeneen yrittäjän tukea toiselle yrittäjälle tai opiskelijalle.
Lue lisää...