Design Management

Design Management

Design Management eli DeM on kokonaisvaltaista yrityskuvan hallintaa, jossa eri osa-alueita johdetaan muotoilun avulla. Painotus on yhtenäisesti viestittävän yrityskuvan rakentamisessa, joka jokaisella yrityksellä on oltava hallinnassa, olet sitten mikroyrittäjä tai vastuussa konsernista.
Tutkimus Ja Kehittäminen

Tutkimus ja kehittäminen

Mysteerinen toiminta on tarpeen silloin, kun haluat tietää todellisen tilanteen palvelussasi: kuinka kaikki toimii silloin, kun kukaan vähiten osaa odottaa tarkkailevia silmäpareja.
Toiminnalliset Menetelmät

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnalliset menetelmät sisältävät nimensä mukaisesti toimintaa. Siinä kaikki läsnäolija ovat aktiivisia toimijoita ja vaikuttavat omalla toiminnallaan käsiteltävän aiheen kulkuun ja ennen kaikkea lopputulokseen. Toiminnallisuus voi olla palveluiden tai tuotteiden toimivuuden tutkimista niiden käyttäjien näkökulmasta. Se voi olla organisaatioiden toiminnan ja ihmisten vuorovaikutuksen tai johtamisen tutkimista, työstämistä ja jalostamista.