Businessneuvonta – Yksilöcoaching

Businessjohtamisen Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä organisaation parempaan johtamiseen ja tuottavuuteen

Businessjohtamisen Avaimet -kokonaisuus muodostuu yksilöcoachingina toteutettavasta yritysneuvonnasta painopisteinä erilaiset liikkeenjohdon toimintaan kuuluvat osa-alueet sekä valmennuksista oman työn johtamiseen ja hallintaan sekä yritysmentoroinnista ja tapahtumamarkkinoinnin täsmäiskuvalmennuksista. 

Businessneuvonta – yksilöcoaching

businessneuvontaBusinessneuvonta on tarkoitettu organisaation ylimälle johdolle ja esimiehille sekä yrittäjille.

Businessneuvonta jakautuu viiteen näkökulmaan, joista käsittelyyn voidaan valita tarpeelliset osa-alueet:

  • Talouden ja liiketoiminnan painopiste; sisältää mm. liikeidean, vision ja mission kirkastaminen / taloudellinen tulos nyt ja menneisyydessä / tuloslaskelmien ja budjetin tarkka analysointi / taloushallinnon ja raportoinnin kehittäminen…
  • Tuotteiden ja palvelutuotteiden painopiste; sisältää mm. fyysiset tuotteet / valikoiman laajuus / asiakkaan kokemus / palvelun kuvaus…
  • Myynnin ja markkinoinnin painopiste; sisältää mm. markkinoinnin nykytilanteen arviointi / markkinointisuunnitelma ja käytännön toimenpiteet / myynnin johtaminen ja kehittäminen
  • Henkilöstöjohtamisen painopiste; sisältää mm.henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi / motivointi ja palkitseminen / haastavat tilanteet henkilöstöhallinnossa
  • Yrittäjäpersoonan painopiste; sisältää mm. yrittäjän oma jaksaminen / ajankäyttö ja priorisointi / yrittäjän elämäntilanne ja sen vaikutus työhön / lisäkoulutuksen tarve / benchmarking

Coachingprosessi alkaa yhdessä pohtimalla mitkä asiat ovat oleellisia, jonka mukaan tehdään suunnitelma miten näitä käsitellään. Aluksi myös kartoitetaan käytettävissä olevat resurssit, jotka vaikuttavat coachingin sisältöön, tapaamiskertoihin ja kokonaisaikatauluun. Coach auttaa asiakastaan arvioimaan tilannetta, löytämään kehityskohteita ja niihin ratkaisut. Hän ei neuvo tai kouluta, vaan asiakas tekee omat valintansa.

Tarvittaessa kokenut liikkeenjohdon ammattilaisemme tekee erillisen sopimuksen liikkeenjohdon kehittämispalveluista mainittujen painopisteiden alueelta – asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan erikseen sovitun budjetin mukaisesti.

Businessvalmennus – yksilöcoaching kustannukset eri vaihtoehdoissa

  1. Yksittäinen coachingkäynti 1 tai 2 tuntia (aktiivinen työskentely 45  min, aikaa varattu 60min): 200€/h + alv 24%
  2. 5 tapaamisen tavoitteellinen sarja: 900€ + alv 24%
  3. 10 tapaamisen ratkaisukeskeinen sarja: 1.700€ + alv 24%
  4. ”Yrittäjän ensiapupaketti ” 10 kahden tunnin tapaamista, puhelin tai skypeyhteys tapaamisten välillä, sisältää etätehtäviä ja välitehtäviä tapaamisten välillä. Sisältö määritellään painopistealueiden kokonaisuudesta alkuhaastattelun ja kartoituksen perusteella. 3.500€ + alv