Design Management

Erottuvuuden Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä organisaation positiiviseen erottumiseen toisista organisaatioista.

Erottuminen toisista positiivisessa mielessä on tämän päivän menestymisen edellytys. Hyvät tuotteet ja palvelut antavat pohjan onnistumiselle, jonka erinomainen palvelu oikein suunnitellussa toimintaympäristössä kruunaa. Asiakkaat kohtaavat tämän päivän palveluiden tarjoajat monissa eri tilanteissa ja näiden kaikkien tulee olla organisaation hallussa parhain mahdollisin tavoin.

Erottumiseen antaa välineitä Karisman Erottuvuuden Avaimet -palveluperheen kokonaisuudet.

Design Management

Design Management

Design Management eli DeM on kokonaisvaltaista yrityskuvan hallintaa, jossa eri osa-alueita johdetaan muotoilun avulla. Painotus on yhtenäisesti viestittävän yrityskuvan rakentamisessa, joka jokaisella yrityksellä on oltava hallinnassa, olet sitten mikroyrittäjä tai vastuussa konsernista.

Mikä sitten vaikuttaa yrityskuvaan? Siihen kuuluu kaikki mitä yrityksessä tehdään: viestintä, mainonta, toimitilat, tilojen olemus, tuotteet ja palvelut sekä niiden valikoima, henkilöstön tapa toimia.

Jokaisella yrityksellä on yritysidentiteetti. Vahva identiteetti on kilpailuvaltti, on profiloiduttava myös oikein. Vastaako imagosi asiakkaiden mielikuvissa sitä, mitä haluat sen olevan? Varmistetaan yhtenäisyys.

DeM-palvelumme voi olla kokonaisvaltainen projekti tai se voi keskittyä vain tiettyyn osa-alueeseen, mutta aina se lähtee tutkimisesta. Tutkimme vastaako yrityskuvatahtotilasi asiakkaittesi, henkilöstösi ja muiden sidosryhmäsi käsitystä yrityksestä. Raportin mukaan näet todellisen tilanteen. Resurssiesi mukaan voit tehdä päätöksen mahdollisten eteenpäin vievien toimenpiteiden käynnistämisestä. Tavoite on erottua kilpailijoista vahvempana. Meiltä saat sekä strategisia että käytännöllisiä ratkaisuehdotuksia ja ideoita sekä toteutuksia yrityskuvasi parantamiseen: esim. henkilöstön toimintaan tai tilojen ulkoasuun.

DeM-tiimiisi kokoamme tarpeen mukaisen iskuryhmän, jossa voi olla esimerkiksi Design Managementin, käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja liikkeenjohdon ammattilaisia ja fasilitaattoreita. Liikkeelle päästään jo hyvin kohtuullisella panoksella ja kokonaisuudesta teemme aina kustannusarvion ennen työmme aloitusta.

Tehdään yhdessä yrityksestäsi entistä vahvempi hallitun yrityskuvan avulla.