Fasilitointi

Fasilitaattorin avulla ryhmä oppii puhumaan, näkemään ja luomaan yhteistä ymmärrystä – entistä paremmin.

fasilitointiaFasilitointi on yksinkertaisuudessaan arkisen osaamisen jakamista. Sanan alkuperä tulee latinankielen sanasta ”facil”, joka tarkoittaa helppoa.

Kaikissa organisaatioissa on paljon osaamista. Se ei ehkä vain pääse esille parhaalla mahdollisella tavalla.

Fasilitaattorin avulla ryhmä löytää oman luovuuden ja pystyy ideoimaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia.

Me autamme onnistumaan. Oli kyse sitten liiketoiminnan kehittämisestä, uusien toimintatapojen löytämisestä ja käyttöönotosta, uusien tuotteiden kehittämisestä yrityksissä tai muissa organisaatioissa mm. järjestöissä.

Mitä fasilitointi on? Mitä fasilitaattori tekee? Miksi fasilitaattoria kannattaa käyttää?

Lue lisää tästä!

Tarjoamme:

– Fasilitaattorin palveluita erilaisille organisaatioille, liikeyrityksistä järjestöihin, jotka kaipaavat vaikuttavuutta ja tuloksia ryhmätyöskentelyihin. Tarve voi olla löytää uusi idea, selkeyttää toimintaa, löytää toiminnan klikit, hahmottaa organisaation osaaminen tai vaikka löytää yhteinen tahtotila. Käyttämämme menetelmät ovat mm. Open Space, Learning Cafe / World Cafe / Me-We-Us / 4 kysymystä / Idealogi ja tiekartta / Arvostava fasilitointi. Menetelmä valitaan aina ryhmän tarpeen mukaan.

– Yhdistettyä asiantuntija-fasilitaattori -palvelua, silloin kun haluat hyödyntää valmentajiemme laajaa osaamista. Sessioon voidaan yhdistää esim. palveluiden kehittämistä, arvojen käsittelyä tai esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnin kehittämistä suunnittelusta tuotantoprosessiin. Tällöin fasilitaattori suunnittelee session yhdistämällä asiantuntijaluentoa ja ryhmätyöskentelyä huomioiden kulloisenkin organisaation tarpeet.

Kuinka kauan fasilitoitu tilaisuus kestää ja mitä fasilitaattorin käyttö maksaa?

Organisaatiot ja niiden tavoitteet ovat hyvin erilaisia. Joidenkin spesifien aiheiden käsittelyyn riittää muutama tunti, toisiin puolikas päivä ja tosiin jopa pari päivää. Hinta määräytyy sekä ryhmätyöhön käytettävästä ajasta, session suunnittelusta ja organisaation tilanteeseen ennakolta perehtymisestä. Kysy rohkeasti tarjousta!

Lue lisää muista palveluistamme:

Palvelumme