Tapahtumamarkkinoinnin Koulutus

Osaamisen Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä yksilön oman osaamisen kehittämiseen.

Uskomme monelle tuttuun mestari-kisälli -asetelmaan ja ennen kaikkea verkoston voimaan, jossa asioista keskustellaan ja opitaan toisten kokemuksesta. Parhaiten asiat oppii tekemällä. Ja usein ne oppii silloin vieläkin paremmin, kun saa opastusta kokeneelta ammattilaiselta. Koulutuksissamme on tärkeää, että puhutaan asioista selkeillä ja ymmärrettävillä termeillä ja jätetään käsitejargonit teoriakirjojen lukuhetkiin.

Käytämme koulutustilanteissa paljon interaktiivisia ryhmätyömenetelmiä elävöittämään tiukkaa asiaa.

TapahtumaKoulutus_tapahtumamarkkinointimarkkinoinnin koulutus

Tarjoamme joko yleisaiheisia kokonaisuuksia tai rajatumpaan teemaan keskittyviä paketteja. Koulutukset sisältävät aina paljon kokemusperäisiä esimerkkitilanteita ja taustoja toteutetuista tapahtumista.

Yleisaiheiset kokonaisuudet sisältävät asiantuntijapuheenvuoron lisäksi usein interaktiivisia elementtejä ja aikataulusta riippuen myös ryhmätyöskentelyä.

Esimerkki tapahtumamarkkintikoulutuksen yleisaiheisesta kokonaisuudesta:

  • Tapahtuman tavoitteet: strategiset ja operatiiviset.
  • Tapahtuman kustannusrakenne.
  • Tapahtuman operatiivinen suunnittelu ja projektin johto.
  • Tapahtuman tuottaminen: tuotantokäsikirjoituksen tekeminen, muistilistoja.
  • Tapahtuman jälkihoito.

Tapahtumamarkkinoinnin koulutukset sopivat moneen erilaiseen tarpeeseen. Aiheen sisältö voidaan muokata joustavasti kohderyhmää ajatellen ja aikataulu sanelee lopulta aiheen käsittelyn laajuuden ja syvällisyyden. Lyhyimmillään onnistuneen tapahtuman elementeistä voidaan pitää 1,5h luentomainen esitys ja parhaimmillaan se on useamman tunnin interaktiivisena kokonaisuutena. Tapahtumamarkkinoinnin koulutusta Pirjo Kivistö on tehnyt useassa yrityksessä, yleisissä alan seminaareissa sekä mm. Laurea ammattikorkeakoulussa laajan 5 opintopisteen kokonaisuutena. Aihe on siis hyvin erilaisiin tarpeisiin joustava. Lue palautteita täältä!

Lue myös Osaamisen Avaimet -kokonaisuuteen kuuluvasta Yrittäjyystsemppaus -palvelusta.

Lue lisää muista palveluistamme:

Palvelumme