Tutkimus Ja Kehittäminen

Erottuvuuden Avaimet ovat valmennuksia ja koulutuksia, jotka tarjoavat välineitä organisaation positiiviseen erottumiseen toisista organisaatioista.

Erottuminen toisista positiivisessa mielessä on tämän päivän menestymisen edellytys. Hyvät tuotteet ja palvelut antavat pohjan onnistumiselle, jonka erinomainen palvelu oikein suunnitellussa toimintaympäristössä kruunaa. Asiakkaat kohtaavat tämän päivän palveluiden tarjoajat monissa eri tilanteissa ja näiden kaikkien tulee olla organisaation hallussa parhain mahdollisin tavoin.

Erottumiseen antaa välineitä Karisman Erottuvuuden Avaimet -palveluperheen kokonaisuudet.

Havainnointi, arviointi, kehittäminen

tutkimus ja kehittäminenNämä kaikki sanat sisältyvät mm. ”mystiseen shoppailuun” eli Mystery Shopping -tutkimusmenetelmään. Tämä käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta tuttu mentelmä toimii hyvin palveluprosessien todellisuuden selvittämisessä. Tutkija on samaan aikaan itse sisällä prosessissa ja ulkopuolella puolueettomana tutkijana/havainnoijana.

Mysteerinen toiminta on tarpeen silloin, kun haluat tietää todellisen tilanteen palvelussasi: kuinka kaikki toimii silloin, kun kukaan vähiten osaa odottaa tarkkailevia silmäpareja.

Esimerkkicase 1: Tutkiminen voi olla myös kokonaisuus, jossa selvitämme miten oma tilaisuutesi, sen palvelulupaus ja tavoitteet ovat linjassa ja miten ne näkyvät itse H-hetkellä. Palautteen ja arvion myötä sinun on entistä helpompaa suunnitella tulevaisuuden projekteja. Käytännössä tutkija osallistuu itse tilaisuuteen vieraana ja samalla havainnoi eri kohtaamisia. Havainnoinnista tehdään sovitun laajuinen raportti ja haluttaessa kirjataan kehittämisideoita.

Esimerkkicase 2: Miten asiakaspalveluprosessinne tai nettipalvelunne toimivat erilaisissa tilanteissa erilaisille asiakkaille tai käyttäjille? Valmentajatiimimme heittäytyy asiakkaiksinne ja selvittää miten prosessi toimii ja tekee sovitun laajuisen raportin kehittämisideoideen.

Lue lisää muista palveluistamme:

Palvelumme