Rehtipeli

Rehtipeli ohjaa käsittelemään työyhteisön kiperiä kysymyksiä ilon kautta

Karisman uusi Rehtipeli on työyhteisöjen taitoja kehittävä kokonaisuus.

Työyhteistöä kehittävät pelit ovat turvallinen tapa käsitellä hankaliakin asioita vuorovaikutuksellisesti ja osallistujia aktivoiden. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaisten ja työyhteisövalmentajien kanssa yhdessä kehitetty Rehtipeli® aktivoi osallistujat keskustelemaan mm. työn ilosta, yhteistyöstä, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta, työn tasapuolisesta jakamisesta ja arvostamisesta.

Pelissä 4-6 hengen joukkueet käsittelevät pelilaudan ja puisten henkilöhahmojen kautta kiperiäkin työorganisaatioihin kuuluvia kysymyksiä.

Rehtipeli® -valmennuksessa pelilauta on asioiden avaamisen väline, jonka avulla aiheet nousevat esille myös hiljaisten henkilöiden sisältä. Valmennuksen edetessä aiheita käsitellään fasilitaattorin johdolla aina kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmaan saakka aikatauluineen.

Lue Rehtipelistä® lisää täältä.

Rehtipeli® on rekisteröity tavaramerkki.