Marita RaitarantaYksilöllinen ja asiakaskohtainen prosessi toiminnallisilla menetelmillä toteutettuna on Maritan konsulttina toimimisen ytimessä.

Maritalla on monipuolinen kokemus konsulttina, kehittäjänä ja fasilitaattorina. Hän on hankkinut kokemuksensa erilaisissa toimintaympäristöissä: niin yritysmaailmassa ja kansainvälisessä toiminnassa kuin opetusorganisaatiossa, julkisella sektorilla ja järjestötoiminnassa. Marita on ollut kehittämässä palveluja, markkinoita, liiketoimintaa ja opetusmenetelmiä. Viimeiset kymmenkunta vuotta Marita on toiminut organisaatioiden, henkilöstön ja toimintatapojen kehittäjänä.

Marita on tehnyt  niin puolen päivän työpajan vetoja kuin useamman vuoden mittaisia organisaation kehittämistoimeksiantoja

Marita kykenee sekä strategiseen ja laaja-alaiseen näkemykseen että ymmärtämään, mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännön tasolla. Näitä ominaisuuksia tarvitaan kun pyritään edistämään vuoropuhelua johdon ja henkilöstön välillä. Marita on ollut mukana kehittämässä mm. Karisman Puhtipeliä.

Maritan tapaat varmimmin mikäli yhteistyösi Karisman kanssa kohdistuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • strategiatyön starttaaminen
  • arvojen määrittely
  • pelifasilitointi
  • toiminnalliset workshopit ja fasilitointi

Maritan koulutustaustaa: KTM (markkinoint), palvelumuotoilu, muutosjohtaminen, strateginen johtaminen, fasilitointi, kansainvälisen kaupan koulutusohjelma, kulttuurimanagerointi ja taiteiden tuntemus, verkko-opetuksen ja ongelmalähtöisen oppimisen (PBL) koulutus, NLP Practitioner.