HankeVyyhti Peli

Tuottavan ja tuloksellisen työelämän hanketyöpajaan uusi peli

Karisma Konseptit toteutti Hämeen Ely-keskuksen Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankelle työpajan Helsingissä 26.11.2015.

Karisma KonseptitTyöpajassa syvennettiin yhteistä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisen teemaa, edistettiin vertaisoppimista ja verkkostoitumista.

Työvälineiksi Karismassa kehitimme Satomarkkinat, joissa hyödynnettiin Ideapuita ja pelillisyyttä.

Työpajassa lanseerattiin Karisman kehittämä HankeVyyhti-peli, jossa hanketyöskentelijät pääsivät pohtimaan mm. kuinka toimia mikäli toimintaympäristössä tapahtuu hankkeen tavoitteisiin vaikuttavia radikaaleja muutoksia, kuinka työhyvinvointi voi edistää yritysten markkinointia ja myynti sekä miten hankkeen päättyessä voidaan juurruttaa hyvin käytäntöjä organisaatioissa kiinteäksi osaksi arjen toimintaa. Kaiken kaikkiaan käsiteltäviä kysymyksiä syntyi lähes 40.

Karisma KonseptitHankeVyyhti -pelin pohjaideana toimii Metropolia ammattikorkeakoulun Vyyhti-verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus -henkkeessa kehitetty Vyyhtipeli. Hämeen ELY-keskuksen HankeVyyhti muokattiin lautapeliversioksi, jossa kahdessa joukkueessa voi pelata kussakin kahdesta kuuteen henkilöä. HankeVyyhti jatkaa elämäänsä Hämeen ELY-keskuksen Tuottava ja tuloksellinen työlämä -koordinaatiohankkeen kautta myös muiden hanketoimijoiden käyttöön.

Lisää työpajasta koordinaatiohankeeen blogisivuilta tästä.

Lisätietoja

Pirjo Kivistö
toimitusjohtaja
Karisma Konseptit
pirjo.kivisto (at) karismakonseptit.fi
puh. 040 – 560 4546

Minna Issakainen
projektipäällikkö
Hämeen ELY-keskus
Tuottava ja tulokselline työelämä -koordinaatiohanke
puh. 0295 025 000